Acoustical response of a shear layer

G. Kooijman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelSummer School Cargèse (France), 5-16 July 2004
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit