Acoustic vitality evaluation in urban public spaces: (Case study: Darvazeh Isfahan, Shiraz, Iran)

Peyman Najafi, Sahand Lotfi (Corresponding author), Ali Soltani, Mahsa Sholeh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Acoustic vitality evaluation in urban public spaces: (Case study: Darvazeh Isfahan, Shiraz, Iran)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie