Acoustic resonance in a reservoir-pipeline-orifice system

A.S. Tijsseling, Q. Hou, B. Svingen, A. Bergant

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Acoustic resonance in a reservoir-pipeline-orifice system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen