Acoustic radiation from a semi-infinite annular duct in a uniform subsonic mean flow

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

95 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Acoustic radiation from a semi-infinite annular duct in a uniform subsonic mean flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen