ACL reconstruction with hamstring tendon autograft and accelerated brace-free rehabilitation: a systematic review of clinical outcomes

Rob P.A. Janssen (Corresponding author), Nicky van Melick, Jan B.A. van Mourik, Max Reijman, Lodewijk W. van Rhijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ACL reconstruction with hamstring tendon autograft and accelerated brace-free rehabilitation: a systematic review of clinical outcomes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen