Acidic properties of nanolayered ZSM-5 zeolites

LeiLei Wu, P.C.M.M. Magusin, V. Degirmenci, M. Li, S.M.T. Almutairi, X. Zhu, B. Mezari, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Acidic properties of nanolayered ZSM-5 zeolites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen