Acidic properties of metal substituted aluminophosphates studied by adsorption calorimetry and IR spectroscopy

J.J. Janchen, M.J. Haanepen, M.P.J. Peeters, J.H.M.C. Wolput, van, J.P. Wolthuizen, J.H.C. Hooff, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Acidic properties of metal substituted aluminophosphates studied by adsorption calorimetry and IR spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen