Achieving informed decision-making for net zero energy buildings design using building performance simulation tools

S.G. Attia, E. Gratia, A. De Herde, J.L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
121 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Achieving informed decision-making for net zero energy buildings design using building performance simulation tools'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen