Achieving breakthrough innovations in supply chains

R.E. Seguel Pérez

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-7
TijdschriftThe Supply Chain Link
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2010

Bibliografische nota

•R. Seguel. Achieving Breakthrough Innovations in Supply Chains. The Supply Chain Link; European Supply Chain Forum, Summer/Autumn 2010, Vol. 14, No. 2, pp. 5-7; 2010.

Citeer dit