Achievement of a homogeneous phase in ternary ionic liquid/carbon dioxide/organic systems

M.C. Kroon, L.J. Florusse, E. Kühne, G.J. Witkamp, C.J. Peters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  22 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Achievement of a homogeneous phase in ternary ionic liquid/carbon dioxide/organic systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen