Achievable information rate losses for high order modulation and hard-decision forward error correction

Alex Alvarado, Yi Lei, David S. Millar

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
10 Downloads (Pure)
Filter
Actief

Zoekresultaten