Accurate ranging/localization technique using IR-UWB for smart fiber-wireless in-house networks

S.T. Abraha, E. Tangdiongga, A. Crivellaro, R. Gaudino, A.M.J. Koonen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
118 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Accurate ranging/localization technique using IR-UWB for smart fiber-wireless in-house networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen