Accurate quantification of magnetic particle properties by intra-pair magnetophoresis for nanobiotechnology

A. Reenen, van, Y. Gao, A.H. Bos, A.M. Jong, de, M.A. Hulsen, J.M.J. Toonder, den, M.W.J. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
188 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Accurate quantification of magnetic particle properties by intra-pair magnetophoresis for nanobiotechnology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie