Accurate asymptotics for singularly perturbed dynamic free boundary problems

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)61-85
  Aantal pagina's25
  TijdschriftJournal of Mathematical Analysis and Applications
  Volume156
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Accurate asymptotics for singularly perturbed dynamic free boundary problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit