Accuracy of the experimentally obtained values of the dynamic cutting coefficient with the Kals-method

H.J. Dautzenberg, A.C.H. van der Wolf

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

41 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's19
StatusGepubliceerd - 1980

Publicatie series

NaamTH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Laboratorium voor mechanische technologie en werkplaatstechniek : WT rapporten
VolumeWT0465

Bibliografische nota

Note for STC "Machine Tools" Paris, January 1980

Citeer dit