Accuracy of beam theory for estimating bone tissue modulus and yield stress from 3-point bending tests on rat femora

Andrés Julián Arias-Moreno (Corresponding author), Keita Ito, Bert van Rietbergen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Accuracy of beam theory for estimating bone tissue modulus and yield stress from 3-point bending tests on rat femora'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen