Accuracy control for large-eddy simulation of turbulent mixing: integral length-scale approach

B.J. Geurts, A. Rouhi, U. Piomelli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaperAcademic

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Accuracy control for large-eddy simulation of turbulent mixing: integral length-scale approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Chemical Engineering