Accuracy comparison of a standard CFD code for the thermal analysis of non-simple geometries with baseline experiments

C.J.M. Lasance, C.C.M. Rindt

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Accuracy comparison of a standard CFD code for the thermal analysis of non-simple geometries with baseline experiments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie