Accountmanagement en management accounting : de rol van de account manager in de relatie met afnemers en het belang van management accounting voor de account mananger

M.A. Kempeners, M.J.F. Wouters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

De laatste jaren heeft accountmanagement flink aan populariteit gewonnen in het Nederlandse bedrijfsleven. Het is één van de manieren om meer aandacht te besteden aan relaties met afnemers. In deze bijdrage wordt eerst ingegaan op de vraag wat accountmanagement is. Vervolgens wordt de wisselwerking tussen accountmanagement en management accounting nader bekeken. De auteurs vragen zich daarbij af welke mogelijkheden management accounting biedt bij bet verbeteren van accountmanagement en welke bijdrage accountmanagers kunnen leveren aan management accounting informatie.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)389-396
Aantal pagina's8
TijdschriftTijdschrift voor Bedrijfsadministratie
Volume101
Nummer van het tijdschrift1207
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit