Acceleration axes and acceleration distribution in spatial motion

G.R. Veldkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147-151
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of Engineering for Industry : Transactions of the ASME
Volume91
StatusGepubliceerd - 1969

Citeer dit