Accelerating visible-light photoredox catalysis in continuous-flow reactors

N.J.W. Straathof, T. Noel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Accelerating visible-light photoredox catalysis in continuous-flow reactors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry