Accelerating the creation of customized, language-specific IDEs in eclipse

P. Charles, R.M. Fuhrer, S.M. Sutton, E. Duesterwald, J.J. Vinju

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  27 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Accelerating the creation of customized, language-specific IDEs in eclipse'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Computer Science

  Neuroscience

  Psychology