Accelerating process mining using relational databases

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 6th International Symposium on Data-driven Process Discovery and Analysis (SIMPDA 2016), Graz, Austria, December 15-16, 2016
Pagina's137-141
Aantal pagina's5
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit