Accelerating pre- and post-quantum cryptography

T. Chou

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1780 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Bernstein, Daniel, Promotor
  • Lange, Tanja, Promotor
Datum van toekenning27 jun. 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4105-8
StatusGepubliceerd - 27 jun. 2016

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit