Accelerated (photo)redox chemistry in continuous-flow microreactors

N.J.W. Straathof

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1149 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Hessel, V., Promotor
  • Noël, Timothy, Co-Promotor
Datum van toekenning30 jan 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6233-518-9
StatusGepubliceerd - 30 jan 2017

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit