Accelerated high-frame-rate mouse heart cine-MRI using compressed sensing reconstruction

A.G.A. Mohamed, B.F. Coolen, D. Abdurrachim, R.M. Pires da Silva Castro, L.M.J. Florack, J.J. Prompers, K. Nicolaij, G.J. Strijkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Accelerated high-frame-rate mouse heart cine-MRI using compressed sensing reconstruction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen