Abstraction in parameterised Boolean equation systems

S. Cranen, M.W. Gazda, J.W. Wesselink, T.A.C. Willemse

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

89 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Abstraction in parameterised Boolean equation systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science