Abstraction in fixpoint logic

S. Cranen, M.W. Gazda, J.W. Wesselink, T.A.C. Willemse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Abstraction in fixpoint logic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen