Abstract theory of uniform distribution

G. Helmberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)72-82
Aantal pagina's11
TijdschriftCompositio Mathematica
Volume16
StatusGepubliceerd - 1964

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Abstract theory of uniform distribution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit