Abstract clocks for the DSE of data intensive applications on MPSoCs.

R. Corvino, A. Gamatié

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Abstract clocks for the DSE of data intensive applications on MPSoCs.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science