Absorption spectroscopy measurements of atomic and molecular carbon population densities in an expanding thermal arc plasma

D.K. Otorbaev, A.J.M. Buuron, J.W.A.M. Gielen, M.C.M. Sanden, van de, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
115 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)108-911
TijdschriftDiamond and Related Materials
Volume4
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit