Absorption measurements on a low-pressure inductively coupled argon/mercury discharge for lighting purposes : 2. Electron density and temperature

J. Jonkers, J. Dijk, van, J.J.A.M. Mullen, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Absorption measurements on a low-pressure inductively coupled argon/mercury discharge for lighting purposes : 2. Electron density and temperature'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen