Absorption and retention studies of trace elements and minerals in rats using radiotracers and whole-body counting

G.J. Berg, van den, H.Th. Wolterbeek, J.J.M. de Goeij, A.C. Beynen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Absorption and retention studies of trace elements and minerals in rats using radiotracers and whole-body counting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Landbouw en Biologie