Absolute energy level positions in tin- and lead-based halide perovskites

Shuxia Tao (Corresponding author), Ines Schmidt, Geert Brocks, Junke Jiang, Ionut Tranca, Klaus Meerholz, Selina Olthof (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

107 Citaten (Scopus)
95 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Absolute energy level positions in tin- and lead-based halide perovskites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen