Absolute CO number densities measured using TALIF in a non-thermal plasma environment

Mark A. Damen, D.A.C.M. Hage, Alex W. van de Steeg, Luca Matteo Martini, Richard A.H. Engeln (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

4 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Absolute CO number densities measured using TALIF in a non-thermal plasma environment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie