Absence of ultrasound inflammation in patients presenting with arthralgia rules out the development of arthritis

Myrthe van der Ven, M. van der Veer-Meerkerk, D.F. Ten Cate, N. Rasappu, M.R. Kok, D. Csakvari, J.M.W. Hazes, A.H. Gerards, J.J. Luime

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
20 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Absence of ultrasound inflammation in patients presenting with arthralgia rules out the development of arthritis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen