Absence of the spleen and the occurrence of primary red cell alloimmunization in humans

Dorothea Evers, Johanna G. Van Der Bom, Janneke Tijmensen, Masja de Haas, Rutger A. Middelburg, Karen M.K. De Vooght, Daan van de Kerkhof, Otto Visser, Nathalie C.V. Péquériaux, Francisca Hudig, Jaap Jan Zwaginga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e289-e292
Aantal pagina's4
TijdschriftHaematologica
Volume102
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 31 jul 2017

Citeer dit