About Dendrimers: structure, physical properties, and applications

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2453 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1665-1688
Aantal pagina's4
TijdschriftChemical Reviews
Volume99
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'About Dendrimers: structure, physical properties, and applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit