Aberration retrieval using the extended Nijboer-Zernike approach

P. Dirksen, J.J.M. Braat, A.J.E.M. Janssen, C.A.H. Juffermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aberration retrieval using the extended Nijboer-Zernike approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen