Aberration retrieval from the intensity point-spread function in the focal region using the extended Nijboer-Zernike approach

C. Van Der Avoort, J.J.M. Braat, P. Dirksen, A.J.E.M. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Aberration retrieval from the intensity point-spread function in the focal region using the extended Nijboer-Zernike approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie