Aberrant personality tendencies and academic success throughout engineering education

T. Bipp (Corresponding author), Ad Kleingeld, Chris Snijders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

66 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Aberrant personality tendencies and academic success throughout engineering education'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen