Abelian and Tauberian theorems for the Laplace transform of functions in several variables

E. Omey, E.K.E. Willekens

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

242 Downloads (Pure)

Samenvatting

Using two kinds of multivariate regular variation we prove several Abel-Tauber theorems for the Laplace transform of functions in several variables. We generalize some power series results of Alpar and apply our results in multivariate renewal theory. Keywords and phrases: multivariate regular variation; Tauberian theorem, Power series, multivariate renewal theory.
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's17
StatusGepubliceerd - 1988

Publicatie series

NaamMemorandum COSOR
Volume8810
ISSN van geprinte versie0926-4493

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Abelian and Tauberian theorems for the Laplace transform of functions in several variables'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit