(A,B,C) triplet of infrared OH bands of zeolitic H-complexes

A.G. Pelmenschikov, J.H.M.C. Wolput, van, J.J. Janchen, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

87 Citaten (Scopus)
44 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '(A,B,C) triplet of infrared OH bands of zeolitic H-complexes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie