(A,B)-invariant and stabilizability subspaces, a frequency domain description

M.L.J. Hautus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)703-707
TijdschriftAutomatica
Volume16
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit