Ab initio study of MoS2 and Li adsorbed on the face of MoS2

V. Alexiev, R. Prins, T. Weber

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  64 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Ab initio study of MoS2 and Li adsorbed on the face of MoS2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie

  Chemische stoffen