Ab initio study of metal carbide hydrides in the 2.25Cr1Mo0.25V steel

Min He, Chidozie Onwudinanti, Yaoting Zheng, Xiaomei Wu, Zaoxiao Zhang (Corresponding author), Shuxia Tao (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Ab initio study of metal carbide hydrides in the 2.25Cr1Mo0.25V steel'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie