Ab initio calculations of optical properties of silver clusters: Cross-over from molecular to nanoscale behavior

J.T. Titantah, M.E.J. Karttunen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

92 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - mei 2016

Publicatie series

NaamCASA-report
Volume1607
ISSN van geprinte versie0926-4507

Citeer dit