Ab initio band structure calculations of the low-temperature phases of Ag2Se, Ag2Te and Ag3AuSe2.

C.M. Fang, R.A. Groot, de, G.A. Wiegers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

56 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ab initio band structure calculations of the low-temperature phases of Ag2Se, Ag2Te and Ag3AuSe2.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie