Aardbevingsbestendig bouwen (2). Dynamische berekeningsmethoden en innovatieve beschermingssystemen

A.M. Roo, de, F. Herwijnen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

9 Downloads (Pure)

Samenvatting

De laatste jaren heeft er in Japan een grote ontwikkeling plaatsgehad op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen. Door toepassing van innovatieve beschermingssystemen kunnen constructies zware aardbevingsbewegingen ondergaan zonder dat daarbij noemenswaardige schade optreedt. Dit artikel geeft een algemene beschrijving van deze systemen. Aan de hand van een aantal uitgevoerde projecten wordt de materie inzichtelijk gemaakt.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)38-52
Aantal pagina's15
TijdschriftCement
Volume52
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit