Aanzet tot het modelleren van duur in menselijke spraak: verslag van het experiment "(gekke) (bij)namen"

Liesbet Op 't Eynde

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijInstituut voor Perceptie Onderzoek (IPO)
  Aantal pagina's21
  StatusGepubliceerd - 7 jul. 1997

  Publicatie series

  NaamIPO rapport
  Volume1168

  Bibliografische nota

  Scriptie Universiteit Antwerpen

  Citeer dit